YENİDOĞU BÜTÜNSEL EĞİTİM SİSTEMİ (BES)

Sırasıyla İNSAN, TOPLUM ve BİLGİ'yi geliştirmeyi amaçlayan felsefesiyle, eğitim süreçlerindeki
tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri hayata geçirecek kurumsal yapılanmalar kuran bir sistemdir.
Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi çerçevesinde oluşturduğumuz kurumsal yapılanmalar:

MONTESSORİ

Özlenen yenilikçi bir eğitim vizyonuyla yola çıkan Yenidoğu Anaokulunda, 100 yılı aşkın süredir tüm dünyada ilgi görmüş ve başarı göstermiş "Montessori Eğitimi"ni uyguluyoruz. 1900’lü yılların başlarında İtalya'nın ilk kadın doktoru Maria Montessori'nin, çocukların keşfederek öğrenmesini sağlayan etkili bir eğitim sistemi olan "Montessori Eğitimi" ile keşif ve merak duygularını destekleyerek; öğrencilerimizi kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan insanlar olarak hayata hazırlıyoruz.

İLKOKUL

Yenidoğu Okulları olarak temel amacımız; öğrencilerimizi milli ve manevi kazanımlarla donanmış, akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yönü gelişmiş nesiller olarak yetiştirmektir. Çocuklarımızın yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulanan okulumuzda belirli ilkeler temelinde ilkokul eğitimi yürütülür.

 Sevgi Temelli Disiplin Anlayışı: İlkokulda temel yaklaşımımız çocuklarımızın okulu, okumayı sevmesi ve aile zorlaması ile değil, kendi arzusu ile severek isteyerek okula gelmesidir.
 Yerinde ve Zamanında Eğitim: İlkokul öğrencilerinde her bir sınıfın belirli bir müfredatı, kazanımları mevcuttur. Bu kazanımlar sınıf seviyelerine göre eğitim öğretim yılının sonuna kadar öğrenciye kazandırılır.
 Hayat Merkezli Çalışmalar: İlkokulumuzda eğitim sadece akademik temelli olarak uygulanmaz. Okul, çocuklarımız için bir yaşam alanı olarak planlanmıştır. İlkokul öğrencilerimiz masal, drama, mutfak sanatları, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile hem eğlenip hem öğrenirken; farkında olmadan da sosyalleşme süreçlerini geliştirir, ahlaki donanımlarını güçlendirirler.

ORTAOKUL

Ortaokul akademik çalışmaları üzerinde durulan en önemli süreçlerden biri öğrencilerimize olumlu davranış kazandırma odaklı disiplin anlayışımızken en temel amaçlarımızdan bir diğeri ise milli ve manevi değerlerimizi içselleştirmiş; bunu davranış haline getirmiş, toplumcu hedefleri benimsemiş bir insan modeli ortaya koymak, velilerimizi de bu sürecin destekleyicileri yaparak süreci birlikte yönetmektir.

Yenidoğu Okulları olarak yabancı dil eğitimine verdiğimiz önem 5. sınıf düzeyinde yabancı dil ağırlıklı eğitim ile somutlaşmaktadır. Türk ve yabancı öğretmenler tarafından okuma-yazma-konuşma etkinlikleri şeklinde yapılmakta çeşitli İngilizce faaliyetleriyle İngilizce pratiğinin gelişmesini destekleyen bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır.

8.sınıf öğrencilerine yönelik Eylül ayında eğitim-öğretim yılı başlamadan önce "Hızlandırma Programı" ile başlayan "LGS Hazırlık Programı", yıl içerisinde ise yüksek bir tempoda devam eder. Gerek sınav taktikleri, gerek kaygı ve zaman kontrolü ve öğrencimizin ihtiyaç duyduğu sınav sistemi, yenilikler, puan türleri, soru kapsamları, katsayılar, ek puanlar, tercih ve yerleştirme işlemleri konusunda öğrencilerimiz eksiksiz bilgilendirilir.

Okulumuzda görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik dersleri, öğrencinin herhangi bir dalda uzmanlaşmasını hedefleyerek yapılır. Böylece bir öğrenci okulumuzdan mezun olmadan bir enstrümanı çalma, bir spor ve sanatı profesyonelce icra etme yeteneği kazanmış olur.

LİSE

Lise yılları, karakter gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Ergenliğin o karmaşık dönemini atlatmış, karakter gelişimi için yeni ve özgün deneyimleri yaşamaya ihtiyaç duyan kimlik arayışındaki bir genç için Yenidoğu Okulları;

 Çağın gereklerini kendi öz değer yargılarıyla harmanlayarak yaşadığı dünyaya katkı sağlamak adına önce kendini yönetebilen; sonra mensubu olduğu topluma örnek olup ona yön verebilen; karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösteren misyon sahibi,
 Geniş kitlelere yüksek standartlarda potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyan; kendini, yaşadığı toplumu ve insanlığa azami fayda üretecek bir vizyon sahibi,
 Tüketim yarışının alabildiğine hüküm sürdüğü modern dünyada; sınırsız beklentilerin, hırsların, kimi zaman bir ego yarışına ve bir tabuya dönüşen projelerin savurduğu tertemiz yürekleri; dingin, etkin ve yetkin bir duruşla kuşatan, saran ve onlara gölge olan bir bilinçle sorumluluk sahibi,
 Hayatının bütün süreçlerinde; düşünebilen, sistemli hale getiren ve doğru iletişim kurabilen bir gençlik için önemli kaynaklardan;
 Sistemli bir şekilde beslenerek,
 Öğrenmeyi öğrenen,
 Potansiyelini keşfeden
insanlar olmalarını sağlayacak bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmayı ilke edinerek emin ve kararlı adımlarla “yeni neslin inşası”nda özgün bir duruşla faaliyetlerine devam etmektedir.

Yenidoğu Okulları ayrıcalıkları, fiyatları ve kayıt fırsatları hakkında
bilgi almak için formu doldurmanız yeterli.

HEMEN BAŞVUR
Başakşehir | Sancaktepe | Bahçeşehir | Çekmeköy